Μήνυμα Συμπαράστασης

Ο Πρόεδρος  εκ μέρους του Δ.Σ. και όλων των μελών του Παραρτήματος, εκφράζει τη συμπαράστασή του τόσο στα δύο στελέχη των Ε.Δ. που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους από τους Τούρκους, στην περιοχή του Έβρου, όσο και στις οικογένειές τους.