Επισκέψεις Παραρτήματος

1.   Στα πλαίσια εξυπηρέτησης των συναδέλφων μελών του Παραρτήματος που διαμένουν στην επαρχία Αλμυρού, σε ότι αφορά την υποβολή αιτήσεων παραθερισμού και την αντικατάσταση των παλαιών Δελτίων Ταυτότητας της Ένωσης, την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ασμχος ε.α. κος Βύρωνας Καρτσάνας, συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο Σγο ε.α. κο Εμμανουήλ-Αντώνιο Μίχαλο και τη Γραμματέα Χήρα Σγου κα Εριφύλλη Τσίκα μετέβησαν στον Αλμυρό. Ευχαριστούμε θερμά το Δ.Σ. του Συλλόγου Αποστράτων Ε.Δ. και Σ.Α. Επαρχίας Αλμυρού για την υποδοχή και τη φιλοξενία την οποία μας επιφύλαξε καθώς και για τη διάθεση των εγκαταστάσεών τους.

2.   Στα πλαίσια σύσφιξης των σχέσεων και εξυπηρέτησης των συναδέλφων μελών του Παραρτήματος που διαμένουν στο Νομό Φθιώτιδας, σε ότι αφορά την υποβολή αιτήσεων παραθερισμού και την αντικατάσταση των παλαιών Δελτίων Ταυτότητας της Ένωσης, την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ασμχος ε.α. κος Βύρωνας Καρτσάνας, συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο Σγο ε.α. κο Εμμανουήλ-Αντώνιο Μίχαλο, τη Γραμματέα Χήρα Σγου κα Εριφύλλη Τσίκα και τον Ταμία Σμχο ε.α. κο Ευθύμιο Τσουκαλά, μετέβησαν τη Λαμία.  Μετά το πέρας των διαδικαστικών θεμάτων, (συμπλήρωση εντύπων, αιτήσεων κτλ), παρατέθηκε μικροδεξίωση στην οποία παρευρέθησαν:

-       Ταξχος κος Μπέλλος Βασίλειος Δκτης ΚΕΥΠ Λαμίας

-       Οι Δκτες και αντιπροσωπεία βαθμοφόρων των Μονάδων της Π.Α., Μ.Κ. Μοδίου και Ραχών

-       Σχης ε.α. κος Παπαστεφάνου Ιωάννης και Ανχης ε.α. κος Τσιγάρας Ιωάννης, εκπρόσωποι της Ε.Α.Α.Σ. Φθιώτιδος

-       ε.α. συνάδελφοι από τη Φθιώτιδα

Ευχαριστούμε θερμά, τους συναδέλφους για την υποδοχή και τη φιλοξενία που μας επιφύλαξαν.

Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Φρούραρχο Λαμίας και Δκτή του ΚΕΥΠ Ταξχο κο Μπέλλο Βασίλειο για τη διάθεση της ΛΑΦ Λαμίας για τις ανάγκες της επίσκεψης καθώς και τον Προϊστάμενο της ΛΑΦ και το προσωπικό αυτής για την άψογη εξυπηρέτηση.