Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η αναβληθείσα της 31-1-2018 Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα ενημερώσεων του Παραρτήματος, την Τετάρτη 28-2-2018 και ώρα 09:30, σε περίπτωση μη απαρτίας δε στις 10:30, με θέματα:
- Απολογισμός Πεπραγμένων Έτους 2017
- Οικονομικός Απολογισμός
- Ελεύθερη Συζήτηση
Παρακαλούνται όλα τα Μέλη για την παρουσία τους.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε, να συμπεριληφθεί στην Ημερήσια Διάταξη οποιοδήποτε θέμα προς συζήτηση, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε οποιδήποτε μέλος του Δ.Σ, το αργότερο έως τις 27-2-2018 και ώρα 13:00.
Θα παραστεί και ο ιατρός κος Κων/νος Μαραβέγιας ο οποίος θα ενημερώσει τα μέλη σχετικά με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.