ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Όπως είναι γνωστό με το Ν.4307/14 εφαρμόστηκαν κατά 50% οι αποφάσεις του Σ.Τ.Ε. 2192/14 & 2194/14 και χορηγήθηκαν  αναδρομικά στους ε.ε και ε.α Στρατιωτικούς και Σ.Α που αφορούν την χρονική περίοδο από 1-08-2012 έως 31-12-2014. Τα αναδρομικά βάση του Ν4307/14 δόθηκαν σε δόσεις στα έτη 2015,2016 και 2017 και είναι υποχρεωτικό να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις  το 2016, το 2017 και το 2018 καθώς δε διαφορετική περίπτωση  επιβάλλονται  πρόστιμα . Ως εκ’ τούτου πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την  31-12-2017, στην οποία θα αναγραφεί μόνο το ανωτέρω ποσό, ο φόρος που αναλογεί, ο φόρος που παρακρατήθηκε και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή στο (κενό) έντυπο Ε1 θα αναγραφεί μόνο αυτό το ποσό και στο σώμα της δήλωσης  θα αναγράφεται σε εμφανές σημείο ότι πρόκειται για τροποποιητική δήλωση λόγω αναδρομικών.