ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Σ.Ε.Π.Α. ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων Σ.Ε.Π.Α.  Εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων  2017 και νέου έτους 2018