ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την 6-11-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα ενημερώσεων του Παραρτήματος, Τακτική Γενική Συνέλευση.                                   Παρακαλούμε όλα τα Μέλη για την παρουσία σας.