ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Εθελοντική Αιμοδοσία 27/09/2017 ημέρα Τετάρτη από 09:00 έως 13:00 στο προαύλιο του  Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Βάλου.  Παρακαλείσθε έχετε το ΑΜΚΑ σας.