ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 111 Π.Μ.

Την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 και ώρα 09:00, θα πραγματοποιηθεί στην Αεροπορική Βάση Ν. Αγχιάλου, η τελετή Παράδοσης-Παραλαβής Διοίκησης της 111 Πτέρυγας Μάχης.

Στην εν λόγω τελετή είναι προσκεκλημένα πλην του Δ.Σ. και όσα Μέλη του Παραρτήματος επιθυμούν να παρευρεθούν.

Πέρας προσέλευσης προσκεκλημένων 08:40.