Λειτουργία Παραρτήματος

Το Παράρτημα θα λειτουργήσει κατά το μήνα Αύγουστο ως ακολούθως:

Η Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή από το Σάββατο 29-7-2017 έως και την Κυριακή 27-8-2017. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται τα μέλη που έχουν εκρεμμότητες σε ότι αφορά έκδοση ταυτοτήτων κ.λ.π., το αργότερο έως την Παρασκευή 28-7-2017, να προσέλθουν στη Γραμματεία για την τακτοποίηση των εκρεμμοτήτων. Ειδικά για το λόγο αυτό, η Γραμματεία θα παραμείνει κατ” εξαίρεση ανοικτή και την Παρασκευή 28-7-2017.

Το κυλικείο θα παραμείνει κλειστό από την Κυριακή 6-8-2017  έως και την Κυριακή 20-8-2017.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλές διακοπές.