ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ E-MAIL

Παρακαλούνται όλα τα μέλη του παραρτήματος, τα οποία επιθυμούν να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του παραρτήματος μέσω e-mail, να ενημερώσουν τον Σγο ε.α. Μίχαλο Εμμανουήλ ή το  Σγο ε.α. Σιφνιώτη Δημήτριο, στα e-mail: [email protected] ή [email protected]