ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ » ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ,,