ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕ Μ.Ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ( 18,1) ΚΑΙ ΑΝΩ . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΤΗΜΑΤΟΣ