ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΑΠΟ 01/03/2015 ΕΩΣ 29/02/2016

Όπως μας είχε ενημερώσει το ΙΚΑ από σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 η ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας των προστατευόμενων μελών (σύζυγος και τέκνα έως 24 ετών) αναγγέλθηκε στο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης.