ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 θα γίνει ενημέρωση στα γραφεία της Ένωσης από την δικηγόρο Αναστασία Καρανίκα με θέμα αναφορικά με την άσκηση αγωγών για την διεκδίκηση των αναδρομικών περικοπών των συντάξεων μας  δυνάμει του Ν. 4093/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο  34 του ΠΔ 169/2007.