ΩΡΑΡΙΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 ΓΣΝΛ

Όπως ενημερωθήκαμε από την ΕΑΑΣ Λάρισας, για την εύρυθμη λειτουργία του 404 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας (404 ΓΣΝΛ), αποφασίσθηκε όπως οι ασθενείς πλέον να εξετάζονται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. Αφού σας ευχηθώ ΑΧΡΕΙΑΣΤΟ να είναι, παραθέτω το Ωράριο και τον Τηλεφωνικό Κατάλογο του 404 ΓΣΝΛ, προκειμένου να βοηθήσει τους Συναδέλφους Αποστράτους στην αλλαγή της διαδικασίας.