ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.Α.Α.Ν ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας, ότι η υπ’ αριθμ. 2192/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία μας δικαιώνει στο 100% των διεκδικήσεων μας δεν έχει υιοθετηθεί πλήρως από την κυβέρνηση η οποία έχει προτείνει την υλοποίηση μόνο κατά το  50%. Η απόφαση αυτή είναι ανησυχητική, διότι θέτει σε κίνδυνο τα συνταγματικά μας δικαιώματα και  διαφαίνεται ότι ο μόνος τρόπος για διεκδίκηση της πλήρους εφαρμογής, είναι η ατομική άσκηση αγωγής προς το ΙΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η διεκδίκηση αυτή μπορεί να γίνει  ατομικά, μόνο  μέσω  δικηγόρου της  απολύτου προσωπικής  επιλογής χωρίς την δέσμευση της Ένωσης περί του όποιου αποτελέσματος. Η ΕΑΑΝ, παρότι έχει εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα, συνεχίζει τις προσπάθειές της, προς όφελος όλων των μελών της, με τις συνεχείς της συναντήσεις με όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας….