ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Σας πληροφορούμε ότι  η ΔΥΓ/ΓΕΕΘΑ , κατόπιν εντολής του κ.  Α/ΓΕΕΘΑ, μελετά την πιθανή σύμβαση των Ενόπλων Δυνάμεων με Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.  Προκειμένου η ΕΑΑΑ να γνωστοποιήσει στη ΔΥΓ/ΓΕΕΘΑ  τον εκτιμούμενο αριθμό των ενδιαφερομένων παρακαλούνται  οι κ.  συνάδελφοι που ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν με την ΕΑΑΑ έως 3/10/2014.
Υπεύθυνος ορίσθηκε ο γραμματέας της ΕΑΑΑ Ταξχος  ε.α. Μιχάλης Δορυφόρος  

(Τηλ :2103802241 -2103820271 εσωτ.13  κιν: 6938902830).