ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Δημοσιεύθηκε το υπ. αρ. 12/2014 Πρακτικό συνεδριάσεων του Τριμελούς Συμβουλίου του ΣτΕ που αφορά στην αίτηση εξέτασης περί μη συμμόρφωσης της “Διοικήσεως” προς σχετική απόφαση του ΣτΕ που αφορά στο θέμα των μισθολογικών απωλειών του προσωπικού των ΕΔ.  

Σύμφωνα με το πρακτικό αυτό, το ΣτΕ: Διαπιστώνει την μη συμμόρφωση του Δημοσίου, καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί εντός διμήνου και ορίζει νέα ημερομηνία συζήτησης την 28η Νοεμβρίου 2014.

Θετική εξέλιξη θα έλεγε ο καθένας μας. Είναι όμως έτσι???  Ή μήπως υπάρχει και κάτι άλλο???

Μία προσεκτική ανάγνωση του πρακτικού και ειδικότερα της παραγράφου “5” μας λέει:

Ότι η Διοίκηση πρέπει να επιστρέψει στους στρατιωτικούς άμεσα τις αποδοχές που επιστράφηκαν/παρακρατήθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες,

Ότι η Διοίκηση πρέπει να μεριμνήσει για τον τρόπο επιστροφής των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών προ και μετά της εφαρμογής του Ν. 4093/2012,

Ότι η Διοίκηση έχει την υποχρέωση να θεωρήσει ως ισχύουσες τις προ του Ν. 4093/2012 μισθολογικές διατάξεις και να καταβάλει εφεξής στο προσωπικό των ΕΔ & ΣΑ τις αποδοχές που δικαιούνται βάσει των τελευταίων αυτών διατάξεων.

Εάν η παράγραφος τελείωνε εδώ όλα θα ήταν καλά. Μάταια όμως. Η συνέχεια έχει ενδιαφέρον και παρατίθεται ως έχει:“Οίκοθεν νοείται ότι ο νομοθέτης και, κατ” εξουσιοδότηση αυτού, η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση διατηρούν την ευχέρεια να προβούν στην κατάρτιση νέου μισθολογίου για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας επί τη βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στην περίπτωση, πάντως, αυτή, κατά τη διαμόρφωση του νέου μισθολογίου, οι αποδοχές των στρατιωτικών και των υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας δεν μπορούν να καθορισθούν σε επίπεδα αντίστοιχα και, κατά μείζονα λόγο, κατώτερα εκείνων που είχαν διαμορφωθεί κατ” εφαρμογήν του ν. 4093/2012, καθόσον μία τέτοια ενέργεια θα ισοδυναμούσε με παραβίαση του δεδικασμένου που απορρέει από την ακυρωτική απόφαση και θα συνιστούσε, κατ” επέκταση, περίπτωση μη συμμορφώσεως της διοικήσεως προς την απόφαση αυτή, με την οποία, όπως έχει ήδη εκτεθεί, κρίθηκε ότι οι επιβληθείσες δυνάμει του νόμου αυτού μειώσεις υπερέβησαν, λόγω της σωρευτικής επιβαρύνσεως των ως άνω υπαλλήλων, τα όρια που θέτει η κατ” άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγματος υποχρέωση των πολιτών για εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.”

Νομικοί δεν είμαστε, αλλά από την ερμηνεία των παραπάνω, είναι ξεκάθαρο το πως η Κυβέρνηση προτίθεται να διαχειρισθεί το θέμα των αποδοχών του προσωπικού των Ε.Δ και Σ.Α.

Έτσι εξηγείται και η τοποθέτηση του κ. Πρωθυπουργού επί του θέματος στην ομιλία του στη ΔΕΘ. Δεν ήταν αυθαίρετη. Είχε ήδη νομική κάλυψη….

Βλέπετε ότι η “ανεξάρτητη” Δικαστική Εξουσία παρεμβαίνει καταλυτικά προς την Εκτελεστική και την Νομοθετική Εξουσία. Παρέχει πλέον την απαραίτητη νομιμότητα στην Κυβέρνηση για να πράξει ως έχει σχεδιάσει από καιρού….

Γιατί τώρα όλοι σκεφτόμαστε τι αντίστοιχα έγινε με τις αποδοχές των δικαστικών μόλις λίγους μήνες πριν !!!!!!

Πιστεύω ότι οι τρεις θεσμικές, εκ του Συντάγματος, Εξουσίες θα πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχουν όρια στην υποτίμηση της νοημοσύνης μας……