ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Ε.Α.Α.Α

  • Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), και υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Ιδρύθηκε το 1972, με το Ν.Δ. 1171 πού κατάργησε τον μέχρι τότε υφιστάμενο «Σύνδεσμο Αποστράτων Αξιωματικών Β.Ν.».                                                                                       

  • Διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και νόμους για τα Ν.Π.Δ.Δ. και ειδικότερα από το Νομοθετικό Διάταγμα 1171, το Προεδρικό Διάταγμα 576/1978, τις τροποποιήσεις αυτών, του Νόμου 1911/1990 και της κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, σε ότι αφορά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της.

  • Τα μέλη της Ε.Α.Α.Α, σήμερα υπερβαίνουν τα 12.560 και αποτελούνται από τους Απόστρατους Αξιωματικούς Πολεμικής Αεροπορίας και τις ορφανικές οικογένειες αυτών (χήρες – ορφανά). Δύνανται επίσης να καταστούν προαιρετικά μέλη, κατόπιν αιτήσεώς των και εγκρίσεως του Δ.Σ., Απόστρατοι Αξιωματικοί που δεν συμπλήρωσαν τα προβλεπόμενα έτη υπηρεσίας για λήψη συντάξεως. Τα μέλη αυτά υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας συνδρομής, το ύψος της οποίας ρυθμίζεται από το Δ.Σ.