ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΑΑΑΒΟΛΟΥ

ΘΕΜΑ : Εκλογές Ε.Α.Α.Α. Μαγνησίας 2018

ΣΧΕΤ;α.Φ454/ΑΔ.452352/20-8-18(ΦΕΚ Β 1142/2-9-02)-Απόφαση Κ.Υ.Α.

β.Ν.4446/16

γ.ΑΠ. 553/πΡΟΕΔ. κεφε/6-11-2018

1. Καθίσταται γνωστό στα μέλη του παραρτήματος Μαγνησίας της Ε.Α.Α.Α. ότι υποψήφιοι για τισ επικείμενες σφυγμομετρήσεις στην περιοχή μας είναι σύμφωνα με την (δ) σχετική:

α. Υποψήφιοι για την θέση του προέδρου είναι:

(1.) Ασμχος ε.α. Ελευθέριος Σπανομήτρος

(2.) Ασμχος ε.α. Νικόλαος Τσεκούρας

β. Υποψήφιοι για μέλη του Δ.Σ. του παραρτήματος:

(1.) Σμχος ε.α. Ελευθέριος Πρωτόπαππας

(2.) Σγος ε.α. Σιφνιώτης Δημήτριος

(3.) Σγος ε.α. Κυριαζής Αναστάσιος

(4.) Σγος ε.α. Μαυριανός Φίλιππος

(5.) Σγος ε.α. Κωνσταντίνου Δημήτριος

(6.) Σγος ε.α. Ταμβάκης Θεόδωρος

(7.) Ορφ. Μέλος Τσίκα Εριφύλη

2. Οι υποψήφιοι ή οι εκπρόσωποι τους δύνανται να παρίστανται στα εκλογικά κέντρα μετά το πέρας της ψηφοφορίας και με το άνοιγμα των ψηφοδελτίων (γ.) σχετική.

3. Αποφεύγονται αναρτήσεις υποψηφίων μελών, που συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις στις επίσημες ιστοσελίδες αρμοδιότητας μας για ισότιμη μεταχείριση όλων των υποψηφίων (γ.) σχετική.

4.Διευκρινίζεται ότι δικαστικοί αντιπρόσωποι σύμφωνα με το άρθρο 52 του (β.) σχετικού δεν προβλέπονται

τα μέλη                                                                                 Ο

Πρόεδρος